مواد افزودنی

شرکت “دستاوردهای مهندسی کیمیا بنیان کیا” با توانمندی بالا در تامین انواع مواد اولیه، مواد افزودنی و آمیزه ها (کامپاندها)ی تولید شده در داخل و خارج از کشور آمادگی دارد تا مشتریان شرکت را برای تهیه انواع مواد افزودنی مورد نیاز برای فرمولاسیون های عمومی یا ویزه ی هر قطعه ی تولیدی پلیمری همراهی و راهنمایی کرده و برای برخی موارد خاص، خود نسبت به تامین و تحویل آن اقدام نماید.

فهرست مواد افزودنی قابل بررسی، راهنمایی و / یا تامین توسط شرکت KBK عبارتند از:

Antibacterial Masterbatch
Antiblocking Masterbatch
Antifog Masterbatch
Antioxidant Masterbatch
Antistatic Masterbatch
Biodegradable Masterbatch

Carbon Fiber
Color Masterbatches
Flame Retardant Masterbatch
Laser Marking Additive
Lubricating Masterbatch

Nano-Fillers Blowing Agent Masterbatch
Nucleating Masterbatch
Polymer Processing Aid

UV Stabilizer Masterbatch

لازم به توضیح است که شرکت KBK اختیار قبول یا رد سفارشات درخواستی را بر اساس سیاست های خاص تجاری که به سوابق متقاضیان خرید و سایر شرایط در زمان ارایه سفارش بستگی دارد، برای خود محفوظ می دارد.