سفارشات مواد اولیه

انتخاب مواد اولیه متناسب با تولید مورد نظر، یک تصمیم صرف نیست، بلکه هنری است که دنیایی عظیم از علم و دانش و فن و تجربه در آن نهفته است. از منظر کارشناسان و استانداردهای داخلی شرکت KBK موادی را می توان متناسب یک تولید با کیفیت و صادراتی تلقی کرد، که از دو ویژگی مهم برخوردار باشد:

1- حتا قبل از سفارش قالب، نوع، گرید، سازنده و سایر ویژگی های آن تعیین شده باشد

2- بعد از شروع تولید، قابل تکرار باشد، زیرا تکرار پذیر بودن محصول به این معنی که نخستین آن با شماره یک میلیون آن هیچ تفاوتی نکند.

گرچه در ایران، چنین امکانی کمتر وجود دارد، اما تلاش کارشناسان KBK اینست که تا جایی که مقدور باشد، مواد پیشنهادی یا ارسالی را به گونه ای ارایه کند که هر دو اصل بالا در آن رعایت شده باشد.

جهت اطلاع از نوع و گرید مواد اولیه قابل تهیه توسط شرکت KBK روی فرم های زیر کلیک کنید:

پلاستیک های استاندارد

پلاستیک های مهندسی

پلاستیک های تخصصی

به صورت کاملا بدیهی مواد اولیه، یا فرمول یک کامپاند، مهمترین بخش یک تولید با کیفیت را شکل می دهد.

برخی قابل توجه از تولیدکنندگان در ایران و در کشورهایی که صنعت پلیمر در آنها از دو منظر علمی و فنی بومی نشده است، با این تصور که دانستن نام یک ماده (مثلا پلی اتیلن چگالی پایین خطی یا همان LLDPE  که عده ای از فروشندگان فاقد علم بازار آن را “خشخاشی” یا “خاشخاشی” هم می نامند) کفایت می کند تا به همان فیلمی که مشخصاتی ویژه را از آن انتظار دارند، برسند. در حالی که اینها همگی اسامی عمومی و ژنریک هستند که همانند داروهای مشابه که بیماران مورد استفاده قرار ی دهند، نمی تواند تولید کننده را دست کم از منظر تولید با کیفیت برای صادرات به نتیجه مطلوب برساند.

شرکت KBK با مطالعه طولانی در روش های رایج خرید و سفارش مواد در ایران، برای قبول سفارشات مواد اولیه در چارچوب استانداردهای “مشتری محور” خود که مبتنی بر موارد زیر است:

1- نوع و مدل ماشین فرایندی

2- قالب، طول عمر قالب، تعداد حفره های آن و کشور سازنده

3- میزان حساسیت تولیدکننده نسبت به کیفیت و تکرارپذیری تولید

4- وزن، محیط های به کارگیری محصول و وزن محصول

بر اساس این اطلاعات شرکت KBK چند نوع از بهترین مواد ممکن را به ترتیب اولویت و قابلیت دسترسی به مشتری معرفی می کند و از آن پس حق انتخاب با مشتری است.

دقت و حساسیت ما با هدف تامین منافع مشتری صورت می پذیرد و این بخشی از استاندارد داخلی این شرکت است، اما هرگز مشتری اجباری به پذیرفتن نظرات ما ندارد.

در صورت تمایل به سفارش مواد، و جهت دریافت فرم لطفا با کلیک دکمه زیر فرم مربوطه را دریافت کنید.