پژوهش های فرایند محور

با توجه به توضیحات مندرج در زیر فهرست “پژوهش های سفارشی مشتری” و طبقه بندی محورهای چهارگانه ای که سبب بروز مشکل در روند تولید می شود، به ناچار، یافتن راه حل برای آنها نیاز به انجام یک یا همه ی پژوهش های لازم را اجتناب ناپذیرمی سازد، در چنین شرایطی شرکت “KBK” برای یافتن بهترین راه حل، با به کارگیری سوابق، توانمندی ها، امکانات داخلی و خارجی و بهره برداری از نیرو های توانمند ایرانی مستقر در ایران یا بیرون از ایران خود تلاش می کند تا قبل از صرف هر هزینه ای و قبل از هر مشاوره یا خریدی توسط مشتری، بهترین راه حل ممکن را جهت رفع مشکلات احتمالی تولید (اعم از نرم افزاری و سخت افزاری) در آینده و یا برطرف کردن مشکلات جاری مشتریان خود ارایه نماید.

با توجه به مثالی که در قسمت “پژوهش های سفارشی مشتری” ارایه شد، باید توجه داشت که بخشی از مشکلاتی که منجر به تولید قطعات نا مطلوب و خارج از رده می شود، به نوع فرایندی بستگی دارد که در مطالعات مربوط به تعیین نوع فناوری (technology, know-how) به تولید کننده توصیه شده است. از دیدگاه کارشناسان این شرکت، فرایند (processing) به مجموعه ی تجهیزاتی گفته می شود که از ابتدای خط تا زمان تحویل محصول را پوشش می دهد.

در این وضعیت شرکت KBK فرم “خدمات مربوط به فرایند” را در اختیار مشتری قرار می دهد تا با تکمیل آن توسط مشتری حداکثر اقدامات اولیه در حداقل زمان و / یا حداقل نیاز حضوری وی، انجام پذیرد.

در این موارد، شاید تولید کننده از ابتدا به سوی یکی از دو فرایند قالب گیری تزریقی و یا اکستروژن هدایت شده باشد و یا اصولا اگر حتا تعداد محصول مورد نیاز او مثلا از  100 عدد در سال بیشتر نباشد، او را برای استفاده از فناوری چاپ سه بعدی آگاه نکرده باشند. نظایر این بررسی های اولیه برای اخذ بهترین نتیجه کمترین اقداماتی است که شرکت KBK برای تامین منافع مشتریان خود انجام می دهد، به عبارتی اگر تشخیص کارشناسان شرکت KBK ضرورت انجام پژوهش با تمرکز بر فرایند را تجویز کند، این شرکت تلاش می کند تا با رعایت سایر مسایل فعلی و آتی، بهترین راه حل را به مشتریان خود ارایه نماید.

جهت ارایه بهترین راه حل ها و راهنمایی ها، و بر اساس داده های فرم اشاره شده در بالا، فرم تکمیلی KBK/CSF/C00/001 برای مشتری ارسال خواهد شد، و سرانجام ممکن است بدون نیاز به حضور مشتری، مشکل وی از راه دور و با چند مکاتبه ساده، حل شود.

***************************

این شیوه ی مواجهه با مشکلات مطرح شده از سوی مشتریان، شیوه ای ابداعی از سوی شرکت KBK است که حاصل سال ها تجربه و مطالعه ی اسناد و روش های حل مشکلات مشابه در دنیای مدرن و تلفیق آن با شیوه های تجربی / سنتی جاری در ایران است.