لاستیک ها

شرکت “دستاوردهای مهندسی کیمیا بنیان کیا” با توانمندی بالا در تامین انواع مواد اولیه، مواد افزودنی و آمیزه ها (کامپاندها)ی تولید شده در داخل و خارج از کشور آمادگی دارد تا برای تهیه و تامین چند نوع لاستیک زیر در خدمت بخشی از واحدهای تولیدی داخل کشور باشد.

فهرست چند نوع لاستیک قابل تهیه و تامین توسط شرکت KBK عبارتند از:

(Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR

(Chloroprene (CR

(Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM

Isobutylene Isoprene Rubber (IIR) = Butyl Rubber

(Styrene-Butadiene-Rubber (SBR

لازم به توضیح است که شرکت KBK اختیار قبول یا رد سفارشات درخواستی را بر اساس سیاست های خاص تجاری که به سوابق متقاضیان خرید و سایر شرایط در زمان ارایه سفارش بستگی دارد، برای خود محفوظ می دارد.