انعقاد قراردادهای صادراتی

قراردادهای صادراتی یا Export Agreement که می توانند بخشی از یک قرارداد کلی بین المللی هم باشند و در قسمت “نظارت بر قوانین بین المللی” در همین بخش از تارنمای شرکت KBK توضیح داده شده، قراردادهایی هستند که از نکاتی ریز و مهم برخوردارند. به ویژه هنگامی که مبداء کالا از ایران است، این نکات و جزییات مهم بیشتر زیر ذره بین قرار می گیرند.

انتخاب نوع قرارداد از نقطه نظر محل تحویل کالا، وسیله حمل و بیمه از موضوعاتی مهم هستند که در قراردادهای صادراتی برای صدور کالا از ایران باید مورد توجه قرار گیرند. البته بهیترین نوع قرارداد می تواند EX-WORK باشد که بسیاری از تعهدات فروشنده را درجا منتفی می سازد. با این حال در شرایظ جاری کشور ممکن است بسیاری از خریداران کالا (به ویژه) از اروپا در این مورد سخت گیری های خود را داشته باشند، که موضوع پرداخت وجه کالای صادر شده (با توجه به تحریم های موجود) بازهم یکی از نکات با اهمیت انعقاد چنین قراردادهایی است.

به عنوان یک راهنمای کلی می توان گفت که آشنایی با مقررات “اینکو ترمزIncoterms (منابع فارسی و انگلیسی با لینک های جداگانه ارایه شده اند) کمترین موضوعی است که یک بازرگان باید از آن مطلع باشد.

شرکت KBK با توجه به تجربه طولانی تعدادی از شرکا، این امکان را دارد تا با دریافت اطلاعات مربوط به کالای قابل صدوز، متن صادراتی آن را برای صادر کننده تدوین کند. زمانی که طرف قرارداد غیر ایرانی متوجه شود که با قراردادی که نکات ریز موضوعات گروناگون در چنین قراردادی مطرح شده، و با یک Export Agreement حرفه ای روبروست، به صورت بدیهی از ادعاهایی که علیه صادر کننده ایرانی دارند کاسته و همانند یک بازرگان جهانی با وی برخورد می کنند.

تیم اجرایی