پژوهش های فرمول محور

برای تولید یک محصول از مواد پلیمری صرف آگاهی از نوع ماده اولیه نمی تواند تولید کننده یا مصرف کننده را به نتیجه مطلوب برساند. به عبارتی، به دلیل تحولات وسیع در صنعت تولید مواد اولیه و مواد افزودنی، دوران استفاده از یک ماده ی مشخص برای تولید بسیاری از کالاها به سر آمده و در طراحی تولید بیش از 80 درصد کالاهای پلیمری پژوهش برای تعیین یک فرمول نهایی جهت تولید یک محصول با کیفیت مطلوب نقشی اساسی را ایفا می کند.

مواردی مثل شرایط محیطی مصرف کالا، دمای محیطی در زمان مصرف، بارهای ایستا و دینامیک اعمال شده بر محصول، امکان تغییرات سریع دمای محیطی، احتمال تماس با مواد شیمیایی و نوع آنها، ضرورت یا عدم ضرورت سترون سازی (استریلیزاسیون) و نوع آن، وجود یا عدم وجود میدان های مغناطیسی و تاثیر ان بر محصول، شرایط مکانیکی، خمش های متوالی و…. برخی از شرایطی هستند که در تعیین نوع مواد، افزودنی های همراه آن و در صورت ضرورت تدوین یک فرمول برای تولید یک محصول پلیمری نقش ایفا می کنند.

شرکت KBK با برخورداری از توانمندی در زمینه پژوهش و تدوین فرمول برای تولید قطعات خاص و انحصاری جهت مصرف در صنایع با تکنولوژی بالا (خودروسازی، پزشکی، هوا/فضا، حمل و نقل و…) می تواند این بخش از خدمات پژوهشی را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

در این راستا، کامپاندینگ یا همان آمیزه سازی، از بخش های بسیار مهم و ضروری برای تولید محصولات Hi-Tech به شمار می رود و شرکت KBK در این زمینه از تخصصی بالا برخوردار است.

درنتیجه اگر تحت هر شرایطی با این مشکل مواجه شوید که توان رقابت با تولیدکنندگان مشابه خود را از دست داده اید و یا چنین خطری را احساس می کنید، لازم است خدمات مشتری محور شرکت KBK را به خاطر اورده و با تکمیل فرم “پژوهش فرمول” و ارسال آن، از این بخش از خدمات این شرکت استفاده کنید.