استانداردسازی مواد

یکی از مهمترین عوامل موفقیت برای تداوم حضور در بازار و به ویژه حفظ مشتریان صادراتی در قلمرو تولید محصولات صنایع پلیمری، تکرارپذیری (reproduceability) کالاهای تولیدی است. مفهوم واژه تکرار پذیری هم اینست که تمامی مشخصات محصول ارایه شده به مشتری از نخستین محموله تا زمانی که فروش ادامه دارد، همواره یکسان باشد.

برای حفظ تکرارپذیری یک کالا عوامل متعدد دخالت دارند که مهمترین آنها استاندارد بودن مواد، خود محصول و فرایند است.

شرکت KBK با اتکا به توانمندی های خود می تواند خدمات بالا را به مشتریان شرکت ارایه دهد. در این رابطه موضوع تغییر نوع مواد مصرفی در شرایط فعلی، خود یکی از نکات کلیدی است که می تواند به آسانی در تغییر ویژگی های یک محصول با مشابه تولید شده آن با مواد مشابه مثلا چند ماه قبل تاثیر گذار باشد و اینجاست که “ظرافت استانداردسازی مواد” و توانمندی های شرکت KBK به کار می آید.

مشتریانی که در این زمینه دارای قرادادهای دایمی با شرکت KBK هستند، در شرایط فعلی که نمی توان از تهیه ی همیشگی یک نوع برند خاص از یک ماده اولیه اطمینان داشت، می توانند اطمینان داشته باشند که در صورت نایاب شدن یک ماده اولیه، این شرکت توان آن را دارد که با اعمال برخی تغییرات، تکرارپذیری محصول شما را تضمین نماید.