پژوهش های فناوری محور

دو موضوع “فناوری” و “فرایند” در ارتباط با صنعت پلیمر ظرافتی خاص دارد که گاهی موجب می شود این دو با یکدیگر همسان تلقی شود. در حالی که همانند سایر قلمروها، گستره این دو موضوع در صنعت پلیمر هم وجود دارد.

با اشاره به همان مثال ساخت یا تولید تیغه ی T شکل، می توان این تفاوت را در این زمینه هم دریافت. در همان مثال، زمانی که موضوع پدید آوردن یک شکل T مانند مطرح می شود، شاید چندین فناوری (ریخته گری با فلزات مذاب، ریخته گری با شیرابه موادی مثل گچ، ریخته گری با مذاب پلاستیک، تولید با کائوچو و….) به ذهن برسد. اما در نهایت آن نوع از فناوری مورد انتخاب قرار می گیرد که نسبت به ویژگی های مورد انتظار از محصول و اقتصاد تولید (قیمت تمام شده) بهترین پاسخ را بدهد.

شرکت KBK بر اساس توانمندی های ناشی از سوابق ارزشمند در پژوهش، تولید و تجارت، این امکان را دارد تا پس از بررسی دقیق نیاز مشتری و انتظارات کاربردی از هر محصول بهترین چیدمان فرایندی (راه حل) را به مشتریان خود ارایه نماید.

این راه حل ها نسبت به شرایط موجود مشتری (بر اساس یکی از چهار مورد زیر) و پس از انجام پژوهش های “فناوری محور” به متقاضی ارایه می شود:

1- مشتریانی که قصد سرمایه گذاری در صنایع پلیمری را دارند؛

2- مشتریانی که صرفا قصد سرمایه گذاری برای تولید کالا یا کالاهایی خاص را دارند؛

3- مشتریانی که در حال تولید هستند و بدون افزایش سرمایه گذاری قصد تغییر نوع تولید را دارند؛

4- مشتریانی که در حال تولید هستند و قصد توسعه خطوط تولید را دارند.

انعطاف پذیری و توانایی در تطابق وضعیت و درخواست مشتری با شرایط داخلی و خارجی کشور، یکی از مهمترین نقاط اتکاء به شرکت KBK برای پاسخ به تمام نیازهای صنایع پلیمری است.