نظارت بر قراردادهای بین المللی

قراردادهای بین المللی، یکی از موضوعات کلیدی برای کارآفرینان ایرانی در رابطه با خریدهای خارج از کشور است. شنوده ها از آن حکایت دارند که تعدادی قابل توجه از کارآفرینان ایرانی بعد از انعقاد قراردادهای بین المللی و مواجهه احتمالی کمتر توانسته اند از مورد ادعای خود دفاع کنند و دست بالا با طرف غیر ایرانی بوده است.

علت بروز این مشکل آنست که این قراردادها یا به عنوان شرط امضاء در اختیار خریدار ایرانی قرار گرفته و آنها هم به ناچار آن را امضاء کرده اند، یا قرارداد را با استفاده از فردی کم تجربه یا ناآگاه و نا آشنا از اهمیت این نوع قرار دادها تهیه یا امضاء کرده و یا در زمان انعقاد قرارداد فقط از یک مترجم زبان با حداقل دانش در نگارش قراردادهای بین المللی استفاده کرده اند.

از همین روی شرکت “دستاورد مهندسی کیمیا بنیان کیا – KBK” موضوع نظارت بر قراردادهای بین المللی را در برنامه کار و اهداف خود قرار داده است. در راستای این موضوع اگر قصد انعقاد قراردادی با یک شخص ثالث خارج از کشور را دارید، می توانید از قبل موضوع را با این شرکت در میان بگذارید تا ما در سطوحی که با شما به تفاهم می رسیم، بر انعتقاد قرارداد شما نظارت کنیم.

شرکت KBK آماده است تا بر قراردادهای شما فقط در سه زبان “انگلیسی، آلمانی و فارسی” نظارت کند، تا شما را از احتمالات گوناگون خسارت و ضرورت حذف، اصلاح یا افزودن برخی مواد و تبصره ها بر آن آگاه سازد. این آگاهی موجب می شود که شرکت شما بدون نیاز به وکلای گران قیمت بین المللی، با کمترین هزینه بتواند به بهترین فرمت ممکن یک قرارداد دست یازد.

با در اختیار داشتن چنین قراردادی که با نظارت شرکت KBK تهیه شده، در صورتی که از این شرکت بخواهید تا متن قرارداد شما را در برابر ادعاهای آتی بیمه کند، آن گاه این شرکت در پیوند با بیمه گزاران بین المللی موضوع را تحت بررسی قرار داده، و نتیجه و هزینه مربوطه را به شما اعلام خواهد کرد.

تیم اجرایی